26-28 January 2023
BARCELONA CCIB

Institutional Partners

 • Ajuntament Barcelona
 • Generalitat Catalunya
 • Ministerio Sanidad

Research & Academic Partners

 • ADEMA
 • Fundació Lluís Alcanyis
 • UGR
 • Universidad Rey Juan Carlos
 • Universitat Barcelona
 • Universitat Illes Balears
 • Universitat Internacional Catalunya

Strategic Supporting Partners

 • AECAD
 • Ahiadec
 • Col·legi de Logopedes de Catalunya
 • Colegio Odontólogos Andorra
 • COPDEC
 • HIDES Catalunya
 • Societat Catalana Odontoestomatologia

Supporting Partners

 • Bio&Health Tech Cluster
 • BuscaDental
 • Dentworking
 • HIDES
 • Hides Internacional
 • ICOEC
 • odontogrup
 • Semo Materiales
 • SEPES