26-28 enero 2023
BARCELONA CCIB

Institutional Partners

 • Ajuntament Barcelona
 • Generalitat Catalunya
 • Ministerio Sanidad

Research Partners

 • Universitat Barcelona
 • Universitat Internacional Catalunya

Strategic Supporting Partners

 • AECAD
 • Ahiadec
 • Col·legi de Logopedes de Catalunya
 • Colegio Odontólogos Andorra
 • HIDES Catalunya
 • Societat Catalana Odontoestomatologia

Supporting Partners

 • Bio&Health Tech Cluster
 • BuscaDental
 • Dentworking
 • Fundació Lluís Alcanyis
 • HIDES
 • Hides Internacional
 • odontogrup
 • Semo Materiales
 • SEPES