2 - 4 DICIEMBRE 2021
BARCELONA CCIB

Institutional Partners

 • Ajuntament Barcelona
 • Generalitat Catalunya
 • Ministerio Sanidad

Research Partners

 • Universitat Barcelona
 • Universitat Internacional Catalunya

Strategic Supporting Partners

 • AECAD
 • Ahiadec
 • Col·legi de Logopedes de Catalunya
 • HIDES Catalunya
 • Societat Catalana Odontoestomatologia

Supporting Partners

 • Bio&Health Tech Cluster
 • Colegio Odontólogos Andorra
 • Fundació Lluís Alcanyis
 • HIDES
 • Hides Internacional
 • Semo Materiales